Buty robocze

robocze-kofa-62.jpg

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – określenie dotyczące wymogów jakie stawia się przed każdym pracownikiem i pracodawcą, które są obowiązani przestrzegać. W ramach tak pojętego zbioru przepisów znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące odpowiedniego stroju na konkretnym stanowisku pracy.

Szeroko pojęte określenie odzież robocza precyzuje jakim standardom podlegać musi strój pracownika.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy pracownicy mogą być wyposażeni w inny rodzaj odzieży.

Buty robocze

W przepisach jasno jest określone jakie parametry muszą spełniać buty robocze. Podstawowym jest ochrona nóg pracownika a w szczególności stóp. Klasyczny but roboczy powinien być zabezpieczony przed urazem spowodowanym upadkiem ciężkiego elementu na stopę. To zabezpieczenie stanowi najczęściej metalowa osłona na palce umieszczona w przedniej części buta. Osłona ta powinna być zabezpieczona w postaci odpowiedniego obszycia.
Następnym istotnym elementem buta roboczego jest usztywnienie w obrębie kostki. Dzięki specjalnemu kształtowi i wyprofilowaniu cholewka ma spełniać to zadanie. Odpowiednie usztywnienie kostki zabezpiecza ją oraz przegub stopy przed uszkodzeniem.
Podeszwa stanowiąca spód buta powinna posiadać odpowiednią grubość i wyprofilowanie.
Wnętrze buta powinno posiadać wyściółkę zapewniająca dostęp powietrza i nadawać odpowiednią miękkość i elastyczność.
Te trzy parametry muszą być spełnione aby but mógł zostać zakwalifikowany jako bezpieczne nieuciążliwe zabezpieczenie stopy.
Należy zwrócić uwagę na jakość materiałów z których został wykonany but roboczy bo znajduje się on na nogach pracownika przez co najmniej osiem godzin wykonywania pracy.

Rodzaje butów roboczych.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje obuwia roboczego są to:

– zimowe buty robocze – oprócz podstawowych parametrów muszą one dodatkowo chronić stopy przed przemarzaniem, oraz spełniać wymogi wodoodporności, dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących pracę na zewnątrz budynków,
– letnie buty robocze – standardowo muszą one spełniać podstawowe parametry, a dodatkowo powinny stanowić odpowiednie zabezpieczenie przed nadmiernym przegrzewaniem stóp.

Inne rodzaje butów roboczych.

W zależności od rodzaju i miejsca wykonywania pracy mogą występować różne modele obuwia roboczego. Zrozumiałe jest, ze pracownik budowlany i jego charakter pracy zasadniczo odbiega od czynności wykonywanych np. przez laboranta czy pomocy lekarskiej.
W zależności od specyfiki wykonywanej pracy pracownicy mogą być wyposażeni w różne rodzaje bytów. Często w niektórych miejscach buty robocze muszą jeszcze dodatkowo spełniać indywidualne parametry ochronne.