Buty robocze

robocze-kofa-62.jpg

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – określenie dotyczące wymogów jakie stawia się przed każdym pracownikiem i pracodawcą, które są obowiązani przestrzegać. W ramach tak pojętego zbioru przepisów znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące odpowiedniego stroju na konkretnym stanowisku pracy.

Ubrania robocze zimowe

zimowe-kofa-619.jpg

Ubrania robocze zimowe Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, każdy pracodawca jest obowiązany do wyposażenia zatrudnianych pracowników w odzież ochronną. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego na zakup odpowiedniej odzież.