Buty robocze

robocze-kofa-62.jpg

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – określenie dotyczące wymogów jakie stawia się przed każdym pracownikiem i pracodawcą, które są obowiązani przestrzegać. W ramach tak pojętego zbioru przepisów znajdują się odpowiednie zapisy dotyczące odpowiedniego stroju na konkretnym stanowisku pracy.