Ubrania robocze zimowe

zimowe-kofa-619.jpg

Ubrania robocze zimowe Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, każdy pracodawca jest obowiązany do wyposażenia zatrudnianych pracowników w odzież ochronną. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego na zakup odpowiedniej odzież.